+31 20 2440 347 info@parkeagle.com

Ronnico

Verkeerskundig Adviesbureau
Zie website
HQ
Databankweg 26,
3821 AL Amersfoort
Bedrijfsomschrijving
Bureau Onderweg is een klein adviesbureau met enthousiaste mensen actief op het gebied van verkeer & onderzoek. Ons bureau combineert verkeerskundige en onderzoeksmethodologische expertise, wat borg staat voor gedegen verkeerskundig onderzoek.
Service & producten
Advies

Ronnico geeft advies over (verkeers)borden in nieuwe en bestaande verkeerssituaties. Wij analyseren en controleren verkeersmaatregelen, inventariseren bestaande bebording, doen saneringsvoorstellen en maken bebordingsplannen.

Bewegwijzering

Met bewegwijzering vinden mensen makkelijk hun weg naar markante punten in de omgeving, zoals toeristische bestemmingen, publieke locaties en industrieterreinen. Door navigatiesystemen begint de noodzaak van een goede bewegwijzering te verdwijnen. Toch neemt de belangstelling voor bewegwijzering alleen maar toe.

Inventarisatie en inspectie

Goed beheer van verkeersborden begint met een goede inventarisatie. Ronnico heeft eigen inspecteurs die borden op straat inventariseren. Hun bevindingen leggen ze direct vast in onze webbased data-applicatie SignCloud. Op basis daarvan brengen we – indien gewenst – een beheeradvies uit. Vaak leidt dit tot sanering van 20% van de borden.

Straatnaamborden

Ronnico inventariseert, inspecteert en beheert straatnaamborden voor wegbeheerders. We interpreteren hiervoor de regels voor straatnaamborden die zijn vastgelegd in de NEN1772. Hierin staat waar een straatnaambord aan moet voldoen, zoals lettertype, lettergrootte, layout, materiaal en plaatsing.

onderhoud & beheer

Ronnico kan het complete traject van inspectie tot onderhoud en beheer voor u inzichtelijk maken. In overleg worden er diverse scenario’s voorgelegd.

Database-analyse

U heeft een eigen database of een Cyclomedia-bestand met daarin gegevens over alle verkeersborden in uw gemeente of regio. Maar bevat de database alle informatie die u nodig heeft? Ronnico analyseert uw database en voorziet u van de gewenste informatie.

Contact
Email: maurice@ronnico.nl

Telefoonnummer: +31 6 50652616