+31 20 2440 347 info@parkeagle.com

Moventem

Onderzoek, advisering, procesbegeleiding
Zie website
HQ
Pollaan 48 A-1,
7202 BX Zutphen
Bedrijfsomschrijving

Over ons

Het is onze missie om bij te dragen aan gefundeerde beslissingen van onze opdrachtgevers door betrouwbaar onderzoek, praktische advisering en effectieve procesbegeleiding. Daarmee willen wij maatschappelijke toegevoegde waarde creëren.

Wij zijn gespecialiseerd in twee sectoren. Onze expertise wordt namelijk vooral benut door gemeenten en binnen de mobiliteitsbranche (overheden en vervoerders).

Moventem wordt gevormd door zo’n 20 onderzoekers en adviseurs. We werken vanuit een persoonlijke benadering. Van mens tot mens. Want als we onze opdrachtgevers verder willen brengen, dan moeten we elkaar begrijpen en elkaars drijfveren kennen. Naast onze onderzoekers en adviseurs hebben wij een team van eigen veldwerkers. Gezien de aard van hun (soms mystery-guest) werk, worden deze collega’s niet gepresenteerd op onze website.

Moventem is op dinsdag 9 mei 2006 opgericht en betekent (in het Latijn):
– In beweging brengen
– Enthousiasme te weeg brengen
– Ter sprake brengen

Deze meerledige betekenis sluit uitstekend aan bij onze opdrachtgevers, onze eigen organisatie en de dynamiek waarin we samenwerken.

Service & producten

Diensten

Wij zijn specialist op het gebied van openbaar vervoer (ov) en mobiliteit. Met onze dienstverlening willen wij actief bijdragen aan slimme, duurzame en efficiënte mobiliteit. We werken zowel voor overheden als vervoerders.

Overheden ondersteunen we bij het beheren en verbeteren van de uitvoeringskwaliteit van de OV-concessies. Veelal op basis van mystery-guest metingen. Daarnaast verrichten we beleidsevaluaties: we toetsen of het geld voor beleidsmaatregelen, ov-visies en uitvoeringsprogramma’s goed en effectief besteed geld is.

Vervoerders helpen we bij de (door)ontwikkeling naar aanbieders van mobiliteit. Dit doen we door de tevredenheid van reizigers en andere stakeholders over bestaande diensten in kaart te brengen. Ook spelen we vaak een rol bij de introductie en evaluatie van nieuwe vervoersconcepten.

In diverse regio’s in Nederland zijn we betrokken bij de ontwikkeling, voorbereiding, aanbesteding en implementatie van doelgroepenvervoer (van onder meer WMO en leerlingen). Wij kunnen snel extra (tijdelijke) capaciteit bieden op strategisch en operationeel gebied.

 

Contact
Email: info@moventem.nl

Telefoonnummer: 0575 84 3738