+31 20 2440 347 info@parkeagle.com

Mobycon

Verkeerstellingen en adviesbureau
Zie website
Bedrijfsomschrijving

Verkeerskundig onderzoeksbureau Mobycon

Altijd in beweging
Mobycon is een onafhankelijk adviesbureau voor mobiliteitsvraagstukken. Met een integrale blik kijken we naar elk vraagstuk. We volgen trends, spelen in op de veranderende samenleving en zijn continu in beweging. Telkens leren we nieuwe omgevingen kennen en gaan we met alle partijen in gesprek. Stap voor stap ontstaat een uitvoerbaar en toekomstbestendig plan, passend bij het gebied en de betrokkenen.

Integrale en flexibele benadering
In een multidisciplinair team van verkeerskundigen, stedenbouwkundigen, planologen, economen, bestuurskundigen en sociaalgeografen is Mobycon in staat om een multifunctioneel straatbeeld te creëren. We verrichten steekhoudende onderzoeken en brengen de behoeften van alle betrokkenen in kaart. We delen kennis en zoeken de samenwerking op met onze nationale en internationale partners. Deze integrale en flexibele benadering maakt duurzame oplossingen mogelijk, waarmee de maatschappij vooruit kan.

 

Benieuwd naar verkeersonderzoek en verkeerstellingen met sensoren?  klik hier

Service & producten

Verkeerstellingen

Sinds kort beschikt Mobycon over een aantal camera’s waarmee verkeerstellingen uitgevoerd kunnen worden. Dit is niet alleen interessant voor gemotoriseerd verkeer maar ook voor fiets- en voetgangerstellingen.

Met dit systeem zijn we in staat om door video-opnamen alle verkeersstromen geautomatiseerd in beeld te brengen. Zo kan een onderscheid in verschillende klassen worden gemaakt, zoals vrachtverkeer, personenauto’s, motoren, bussen, fietsers en voetgangers.

Voor opnamen van kruispunten of rotondes worden complete verkeersstromen en bewegingen in beeld gebracht. Het ook mogelijk om doorsnedetellingen uit te voeren met elke gewenste classificatie. De resultaten van het onderzoek worden online opgeleverd, waarbij de gegevens interactief zijn op te vragen.

Primeur voor gemeente Waddinxveen waar we onze camera’s voor het eerst mogen inzetten. Mobycon voert momenteel op meerdere locaties een voetgangerstelling uit, waarbij inzichtelijk wordt gemaakt hoeveel voetgangers op verschillende kruispunten oversteken. Aan de hand van deze cijfers wordt vervolgens bepaald welke maatregelen voor de verschillende kruispunten worden genomen.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van deze techniek? Neem daarvoor contact op met Erik Wahle, e.wahle@mobycon.nl of (06) 33 30 56 53.

HQ
Hooikade 13
2627 AB Delft
Contact
Email: info@mobycon.nl

Telefoonnummer:  (015) 214 78 99

Benieuwd naar verkeersonderzoek en verkeerstellingen met sensoren?