+31 20 2440 347 info@parkeagle.com

IGEAN 50

Verkeerstellingen en adviesbureau
Zie website
Bedrijfsomschrijving

Verkeerskundig onderzoeksbureau IGEAN

IGEAN dienstverlening ondersteunt de aangesloten gemeenten bij de uitwerking van hun mobiliteitsbeleid door onder andere de opmaak van mobiliteitsplannen te begeleiden, verkeersstudies te maken en verkeerstellers ter beschikking te stellen.

De vereniging hielp 8 gemeenten om hun mobiliteitsplan op te maken. In een mobiliteitsplan legt de gemeente vast welk mobiliteitsbeleid ze wil gaan voeren en de maatregelen die ze daarvoor wil uitwerken, zoals bijvoorbeeld de aanleg van fietspaden, het plaatsen van verlichting langs gewestwegen, de herinrichting van een verbindingsweg enzovoort.

Het mobiliteitsplan wordt regelmatig geëvalueerd en afhankelijk van de evaluatie behouden, aangepast of hernieuwd. IGEAN dienstverlening helpt de gemeenten om het mobiliteitsplan up-to-date te houden.

IGEAN dienstverlening begeleidt en adviseert de gemeenten bij het ontwerpen van straten, kruispunten en pleinen en voert verschillende verkeersstudies uit, zoals parkeeronderzoeken en studies voor de herinrichting van verbindingswegen en de aanleg van fietspaden.

 

 Benieuwd naar verkeersonderzoek en verkeerstellingen met sensoren?  klik hier

Service & producten

Verkeerstellingen

IGEAN dienstverlening beschikt over 2 verkeerstellers die de gemeenten kunnen huren. De verkeerstellers kunnen de verkeersdrukte en de snelheid van de voertuigen in een straat meten en de verschillende soorten voertuigen registreren die in een bepaalde tijdsspanne door een straat passeren. Op basis van de telgegevens maakt IGEAN dienstverlening een rapport op dat het verkeersprobleem verduidelijkt en mogelijke oplossingen voorstelt.

HQ
Doornaardstraat 60
2160 Wommelgem
Contact
Email: info@igean.be

Telefoonnummer: 03 350 08 11

Benieuwd naar verkeersonderzoek en verkeerstellingen met sensoren?