+31 20 2440 347 info@parkeagle.com

Antea Group

Verkeerskundig Adviesbureau
Zie website
HQ
Tolhuisweg 57,
8443 DV Heerenveen
Bedrijfsomschrijving

Wat wij doen

Waar ter wereld wij ook werken, je vindt in Antea Group nog altijd het bedrijf dat hoogwaardige kennis combineert met pragmatische oplossingen. Een bureau dat midden in de samenleving staat, de blik op de toekomst gericht. We blijven dé expert in Nederland op het gebied van milieu, bodem, infrastructuur, beheer, veiligheid en ruimtelijke ontwikkeling.

Maar we houden ons ook bezig met de vraagstukken waarvoor de wereld van morgen staat: water, energietransitie, smart cities, smart mobility, circulaire economie, sensortechnologie.

In zes decennia hebben we grote en kleine stappen gezet. Wat blijft is dat we nog altijd doen wat we beloven. Met tomeloze inzet én de ambitie om gewoon het beste werk te leveren. ‘Eerst kijken hoe het beter en slimmer kan en daarna een kwestie van gewoon beginnen’. Precies zoals de broers Bosma het zeventig jaar geleden voor ogen hadden.

Service & producten

Onze diensten

Om bereikbaarheid te optimaliseren of te verbeteren is een goed samenspel tussen locatienetwerk en gebruik essentieel. Bereikbaarheid gaat immers over het verbinden van herkomsten en bestemmingen via een digitaal of infrastructureel netwerk voor automobilisten, fietsers of gebruikers van andere modaliteiten. Antea Group heeft de kennis en ervaring om de juiste verbindingen te leggen binnen én tussen de drie pijlers:

Locatie: de optimale locatie is goed bereikbaar. Maar hoe zorg je er voor dat je de juiste locatie kiest en informatie over bereikbaarheid beschikbaar is? Wij adviseren en ontwikkelen en helpen opdrachtgevers bij het maken van een transparante en uniforme vergelijking van verschillende locaties.

Netwerken: de wereld staat via netwerken met elkaar in verbinding. Het gebruik en de eisen aan deze netwerken zijn aan verandering onderhevig. Welke invloed hebben de netwerken op ruimtelijke ontwikkelingen? En hoe zorgen we dat de steeds complexer wordende netwerken flexibel blijven? Wij adviseren opdrachtgevers bij het realiseren van nieuwe infrastructuur en het implementeren van netwerkinnovaties.

Gebruik: de gebruikers bepalen de bereikbaarheid van een netwerk. Hoe benutten we het netwerk efficiënt? Hoe vergroten we de bereikbaarheid? Wij adviseren bij deze vraagstukken voor autoverkeer, vrachtverkeer, fietsverkeer en scheepvaart.

Contact